Support

IT2Pimp biedt u vandaag de mogelijkheid om met minimale eigen investeringen, IT als een betrouwbare bouwsteen in uw bedrijf te laten gelden.  Dit dankzij onze frisse aanpak gebaseerd op een gemotiveerd team van IT-specialisten binnen een gestructureerde werkmethode.


Om verschillende bedrijfsbehoeften af te dekken werken we op basis van 3 standaard pakketten. Hierdoor kan u de beste match kiezen naargelang het aantal te onder- steunen gebruikers enerzijds en de in huis aanwezig zijnde IT-kennis anderzijds.


Bronze: Het instappakket bij uitstek


Dit pakket is voornamelijk gericht op ondersteuning van een kleinere groep gebruikers (<10) of naar omgevingen met een degelijke interne IT-kennis.  We introduceren onze diensten in uw firma en nemen een volledige inventaris van alle hard- en software. Nadien zorgen onze specialisten voor opvol- ging op afroep, ter plaatse of vanop afstand. Verder krijgt u ondersteuning bij een IT gerelateerde aankoop en algemene raadgevingen.


Silver: Voor bedrijven met minder dan 25 te ondersteunen gebruikers


Een pakket uitgedacht met extra diensten om het werken comfortabeler te maken. Dit pakket bouwt verder op de voordelen van het Bronze pakket. Zo installeren we een systeem dat “backup via internet” van uw bedrijfsgegevens mogelijk maakt, alsook u in staat stelt veilig van op afstand uw netwerk te benaderen. Verder kan u met een gebruiksvriendelijke webtoepassing uw gemelde problemen opvolgen.


Gold: Voor omgevingen die bedrijfszekerheid hoog in het vaandel dragen


en die niet willen investeren in het onderhouden van een interne IT kennis. Bovenop het Silver pakket, rapportage,  dagelijkse monitoring en een uitgekiende opvolging van problemen en advisering door een persoonlijke IT specialist met wie u rechtstreeks in contact staat.